Thông tin văn bản số: 06/2015/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 06/2015/TT-BXD
Ngày ban hành 30/10/2015
Ngày hiệu lực 15/12/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Phạm Hồng Hà 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Thông tư số 06/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng Ngành Xây dựng.