Thông tin văn bản số: 01/2016/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 01/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 01/02/2016
Ngày hiệu lực 01/05/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Phan Thị Mỹ Linh 
Lĩnh vực Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Trích yếu
Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
29/01/2016
18/01/2016
16/01/2016
14/01/2016
30/12/2015
30/12/2015
29/12/2015