Thông tin văn bản số: 04/2008/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 04/2008/QĐ-BXD
Ngày ban hành 03/04/2008
Ngày hiệu lực 04/04/2008
Ngày hết hiệu lực 04/04/2108
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Hồng Quân 
Lĩnh vực Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Trích yếu
Quyết định 04/2008/QĐ-BXD, ngày 03 tháng 4 năm 2008. Ban hành “ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
31/03/2008
31/03/2008
27/03/2008
25/03/2008
25/03/2008
24/03/2008
21/03/2008