Bắc Giang: Tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thứ tư, 22/05/2024 13:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn số 2578/UBND-KTN yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, nhà đầu tư trong tỉnh tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Đảm bảo bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định của pháp luật trong xây dựng công trình.

Cụ thể, đối với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về xây dựng cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thẩm định, trình quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Trong đó cần đặc biệt quan tâm, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trước khi trình.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật. Kịp thời phát hiện, báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh để chấn chỉnh, chỉ đạo, xử lý các trường hợp vi phạm.

Tổ chức các hội nghị chuyên đề, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý dự án, giám sát chất lượng, tư vấn thiết kế, định giá, lập dự toán xây dựng công trình, hoàn công, thanh quyết toán…; đồng thời tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và tuân thủ quy định pháp luật.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà đầu tư tổ chức triển khai thực hiện các dự án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, tuân thủ các quy định của pháp luật nhằm rút ngắn thời gian thực hiện, nâng cao hiệu quả, chất lượng các công việc có liên quan.

Đối với các chủ đầu tư, nhà đầu tư cần tổ chức triển khai thực hiện từng khâu, từng bước của các dự án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, tuân thủ các quy định của pháp luật. Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực quản lý của đơn vị; đồng thời thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và tuân thủ quy định pháp luật…

UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức quán triệt, triển khai tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đến hoạt động quản lý dự án, đầu tư xây dựng trên địa bàn địa phương. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả; đảm bảo bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ngay từ thời điểm lập dự án; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, nhà đầu tư đảm bảo việc triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời bàn giao mặt bằng phục vụ thi công xây dựng công trình. Tổ chức thực hiện quyết toán công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chung của dự án.

Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tinh và pháp luật trong việc tổ chức thực hiện chậm và chậm quyết toán công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ảnh hưởng đến thời hạn quyết toán dự án và các nội dung khác có liên quan.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)