Sách mới: Thiết kế công trình năng lượng tái tạo điện gió

Thứ sáu, 05/04/2024 14:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2023. Số trang: 320

Tác giả: Nguyễn Thành Trung

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002516 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Phát triển năng lượng tái tạo hiện đang là xu hướng toàn cầu nhằm thay thế nguồn năng lượng thiên nhiên đang dần cạn kiệt. Xu hướng này phù hợp với sự phát triển bền vững của môi trường và xã hội. Bám sát xu hướng này, Việt Nam đang dần chuyển đổi, tập trung xây dựng phát triển năng lượng điện gió, đặc biệt có được nguồn gió lớn, ổn định ngoài biển. Nhiệm vụ tính toán thiết kế và xây dựng các công trình điện gió trên bờ và ngoài bờ đang là một thách thức không nhỏ đối với người kỹ sư thiết kế.

Cuốn sách “Thiết kế công trình năng lượng tái tạo điện gió” làm rõ sự làm việc và trình tự tính toán thiết kế cho một số dạng kết cấu công trình điện gió sử dụng các dạng móng cố định như móng cọc, bệ cọc hay móng dạng giàn và trọng lực. Trong đó, có xem xét đến hiệu ứng động lực học công trình, thiết kế kháng chấn và phân tích chi phí vòng đời trong việc lựa chọn phương án thiết kế tối ưu. Cuốn sách cũng đề cập đến các bước cơ bản trong công tác thi công, duy tu và bảo dưỡng công trình điện gió, đặc biệt có đề cập đến phương pháp giám sát tình trạng kỹ thuật kết cấu.

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

- Chương I: Tổng quan về công trình năng lượng tái tạo điện gió.

- Chương II: Phương pháp thiết kế công trình điện gió.

- Chương III: Tải trọng và tác động lên công trình điện gió.

- Chương IV: Tính toán kiểm tra kết cấu.

- Chương V: Tính toán áp dụng.

- Chương VI: Công tác thi công và bảo trì công trình điện gió.

Thư Viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)