Tây Ninh thống nhất phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung 3 đô thị mới đến 2045

Thứ sáu, 01/03/2024 15:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tây Ninh thống nhất phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung 3 đô thị mới của các huyện Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu, phát triển 3 địa phương này thành cực tăng trưởng khu vực biên giới phía Bắc của tỉnh.

Cửa khẩu quốc tế Xa Mát thuộc địa phận xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa thống nhất phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung 3 đô thị mới của các huyện Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu đến năm 2045.

Mục tiêu là phát triển 3 địa phương này trở thành cực tăng trưởng khu vực biên giới phía Bắc của tỉnh, kết nối với thành phố Tây Ninh và các cửa khẩu Phước Tân, cửa khẩu quốc tế Xa Mát và vùng Đông Nam Bộ.

Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Tây Ninh Lê Thị Dân An cho biết, về quy mô, tính chất và phạm vi điều chỉnh, quy hoạch phù hợp với quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, đối với đô thị mới Châu Thành, huyện Châu Thành, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch chung đô thị gồm diện tích hành chính thị trấn Châu Thành hiện hữu và mở rộng ra một phần xã Thái Bình.

Quy mô đất lập quy hoạch chung khoảng 1.436,4 ha gồm diện tích thị trấn Châu Thành hiện hữu (755 ha) và mở rộng ra một phần xã Thái Bình (681,4 ha).

Dự kiến, quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 21.000 người và đến năm 2045 khoảng 33.000 người; dự báo quy mô đất xây dựng đô thị đến năm 2045 tính toán với chỉ tiêu đất dân dụng khoảng 100 m2/người.

Đối với đô thị mới Tân Biên, huyện Tân Biên, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch chung đô thị gồm phạm vi, diện tích hành chính thị trấn Tân Biên và một phần xã Thạnh Tây.

Quy mô lập quy hoạch là 1.826,53 ha, gồm 828,5 ha thị trấn hiện hữu và quy hoạch mới khoảng 998,03 ha thuộc xã Thạnh Tây (với diện tích thuộc ấp Thạnh Nam là 575,44 ha; diện tích thuộc ấp Thạnh Sơn là 422,59 ha).

Dự kiến, quy mô dân số đô thị đến năm 2030 khoảng 25.000 người và đến năm 2045 khoảng 34.000 người; dự báo quy mô đất xây dựng đô thị được tính toán với chỉ tiêu đất dân dụng khoảng 100 m2/người.

Với đô thị mới Tân Châu, huyện Tân Châu, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch chung đô thị gồm diện tích hành chính thị trấn Tân Châu và mở rộng ra một phần xã Thạnh Đông và Suối Dây.

Quy mô đất lập quy hoạch là 1.784,44 ha, gồm 796,92 ha thị trấn hiện hữu và quy hoạch khu vực mở rộng, phát triển mới khoảng 987,52 ha (trong đó có 581,90 ha thuộc xã Thạnh Đông và 405,62 ha thuộc xã Suối Dây).

Quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 21.000 người và đến năm 2045 khoảng 30.000 người; chỉ tiêu đất dân dụng khoảng 100 m2/người.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh Nguyễn Nam Hưng, phương án phát triển không gian, phạm vi, quy mô đô thị và nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị đã được lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và dân cư, thông qua Ủy ban Nhân dân huyện, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy các địa phương.

Quy hoạch 3 đô thị mới thuộc các huyện cũng phù hợp Chiến lược phát triển Quốc gia, quy hoạch ngành được duyệt; phương hướng phát triển vùng Đông Nam Bộ và quy hoạch tỉnh Tây Ninh; đáp ứng các yêu cầu mới trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; phù hợp nguồn lực địa phương và khả năng huy động nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội.

Quy hoạch xây dựng hài hòa giữa khu vực phát triển mới và khu vực hiện hữu về không gian kiến trúc đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tôn trọng, bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn quy hoạch.

Quy hoạch khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái đặc trưng khu vực, nhất là khu vực Tha La để phát triển hài hòa kinh tế với văn hóa-xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; bảo đảm định hướng phát triển thị xã giai đoạn dài hạn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung 3 đô thị mới của các huyện Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu đến năm 2045.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Xây dựng trong quá trình triển khai đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, đảm bảo tương thích quy hoạch địa phương với quy hoạch chung của tỉnh, đồng thời tiến hành các bước tiếp theo theo quy định.

Ủy ban nhân dân các huyện Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu được giao hoàn thiện hồ sơ và nội dung nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới đến năm 2045; tổ chức lập đồ án Quy hoạch chung đô thị mới; phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan trong việc lập, lấy ý kiến, trình thẩm định, trình phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị mới đến năm 2045 theo quy định pháp luật./.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)