Sách mới: Nghiên cứu thực nghiệm kết cấu công trình

Thứ hai, 19/02/2024 15:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật. Năm 2022. Số trang: 184

Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002510 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Nghiên cứu thực nghiệm được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khoa học khác nhau trong đó có lĩnh vực xây dựng. Các kết quả của nghiên cứu thực nghiệm có vai trò hết sức to lớn trong việc phát triển ngành xây dựng; rất nhiều các kết quả, công thức được trình bày trong các tài liệu chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu thực nghiệm. Cuốn sách “Nghiên cứu thực nghiệm kết cấu công trình” cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về tiến hành nghiên cứu sự làm việc của kết cấu công trình bằng thực nghiệm. Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho bạn đọc ngành kỹ thuật xây dựng, lĩnh vực thực nghiệm kết cấu công trình.

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

- Chương 1: Khái quát về nghiên cứu thực nghiệm kết cấu công trình xây dựng.

- Chương 2: Cơ sở mô hình hóa kết cấu.

- Chương 3: Vật liệu chế tạo mô hình thí nghiệm và thí nghiệm xác định đặc trưng cơ học.

- Chương 4: Tải trọng trong nghiên cứu thực nghiệm kết cấu công trình.

- Chương 5: Khảo sát, đo đạc các thông số trong nghiên cứu thực nghiệm.

- Chương 6: Quy trình nghiên cứu thực nghiệm kết cấu công trình.

 

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)