Sách mới: Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu

Thứ tư, 06/09/2023 16:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2022. Số trang: 346

Tác giả: Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Lê Hồng Dân

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002476 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Vùng duyên hải Bắc Bộ là khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Biến đổi khí hậu và nước biển dâng sẽ làm ảnh hưởng đến cấu trúc không gian làng, xã; ảnh hưởng đến không gian kiến trúc, khuôn viên ngôi nhà và các chức năng không gian nhà ở; ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nông nghiệp của người dân. Cuốn sách “Kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu” được biên soạn nhằm đề xuất bổ sung các văn bản pháp lý, hệ thống tiêu chí và các giải pháp cải tạo, chỉnh trang cấu trúc không gian làng, cấu trúc khuôn viên và không gian ngôi nhà; nhằm phù hợp với môi trường cư trú mới thích ứng, phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp vùng duyên hải Bắc Bộ nói riêng và các vùng duyên hải trong cả nước nói chung trong quá trình biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chiến lược phát triển điểm dân cư nông vùng ven biển; các nhà quy hoạch, kiến trúc và người dân có thể tham khảo tổ chức không gian kiến trúc, xây dựng ngôi nhà ở vùng ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Nội dung cuốn sách gồm 7 chương:

- Chương 1. Chức năng, yêu cầu, phân loại và giá trị kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ.

- Chương 2. Sơ lược tình hình kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

- Chương 3: Tình hình tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

- Chương 4: Một số cơ sở khoa học tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

- Chương 5. Quan điểm, nguyên tắc và hệ thống tiêu chí tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

- Chương 6. Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

- Chương 7. Bổ sung hệ thống văn bản quản lý, phát triển kiến trúc nhà ở nông thôn vùng duyên hải Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)