Sách mới: Xử lý nước thải

Thứ hai, 28/08/2023 17:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2022. Số trang: 300
Tác giả: Lâm Minh Triết, Trần Hiếu Nhuệ
Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002473 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung

Các nguồn ngước ở nước ta rất phong phú đặc biệt tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam Bộ. Trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội luôn kéo theo vấn đề ô nhiễm nguồn nước ở mức độ khác nhau và ngày càng nghiêm trọng. Trong thực tế sông, kênh, rạch chảy qua các đô thị, khu dân cư của hầu hết các tỉnh, thành phố của cả nước đã và đang bị ô nhiễm ngày một trầm trọng hơn đòi hỏi các kỹ sư chuyên ngành cấp thoát nước, kỹ thuật môi trường phải làm gì để cải thiện, bảo vệ nguồn nước trong lành phục vụ cho các mục đích khác nhau trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Cuốn sách trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết để giải quyết các nhiệm vụ về xử lý nước thải đô thị, khu dân cư, xử lý nước thải công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở sản xuất nhằm bảo vệ môi trường - bảo vệ các nguồn tiếp nhận (sông, kênh, rạch, biển,…) phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước. Cuốn sách có tham khảo và kế thừa chọn lọc nhiều tài liệu ở một số nước tiên tiến trên thế giới chủ yếu: Liên Bang Nga, Mỹ, Đức, Pháp, Hà Lan… và những kinh nghiệm trong nước từ thiết kế, xây dựng và vận hành các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp.

Nội dung cuốn sách gồm 7 chương:

- Chương 1: Màng lọc và công nghệ sinh học, màng ứng dụng trong xử lý nước thải.

- Chương 2: Xử lý bùn cặn.

- Chương 3: Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học.

- Chương 4: Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý.

- Chương 5: Khử trùng nước thải.

- Chương 6: Tái sử dụng nước thải.

- Chương 7: Sơ đồ tổng thể, quản lý điều hành nhà máy (trạm) xử lý nước thải.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)