Thông tin Xây dựng cơ bản và Khoa học công nghệ xây dựng – Số 7/2023

Thứ sáu, 14/04/2023 15:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

- Nghị quyết của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030"

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

-  Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

- Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ Xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Văn bản của địa phương

- Thái Nguyên: Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án và việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

- Đồng Nai: Quy định tiêu chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất của nhà ở do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh

Khoa học công nghệ xây dựng

- Nghiệm thu Nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn thiết kế kết cấu liên hợp thép - bê tông chịu lửa theo định hướng mới”

- Hội thảo tham vấn nội dung “Chất lượng không khí trong nhà” trong dự thảo Quy chuẩn QCVN 04:202x/BXD

- Quy hoạch đô thị ngầm

- Trung Quốc: giải quyết khó khăn của việc xử lý rác quá khổ

- Các biện pháp nâng cao an toàn giàn giáo trên công trường xây dựng

- Sáng kiến địa phương trong cải thiện cảnh quan đô thị

- Bê tông cách nhiệt

- Thâm Quyến: Thúc đẩy phát triển xây dựng thông minh với tiêu chuẩn cao

Thông tin

- Hội thảo khởi động Dự án “Ứng dụng Công nghệ số trong ngành xây dựng Việt Nam”

- Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam

- Bộ Xây dựng thẩm định Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Trung Quốc: Tăng cường phát triển công trình xanh, thấp carbon

- Cửa cuốn tốc độ cao

- Pháp - kinh nghiệm hình thành mặt tiền phố cho các công trình xây dựng.

Nội dung chi tiết tệp đính kèm:

Ấn phẩm số 7-2023

Nguồn: Trung tâm Thông tin

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)