Sách mới: Thí nghiệm và kiểm định công trình đường ô tô

Thứ năm, 17/11/2022 11:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2022. Số trang: 286
Tác giả: Hồ Văn Quân (Chủ biên), Phạm Thái Uyết
Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002434 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Công trình đường ô tô (gồm đường trong đô thị và đường ngoài đô thị) chiếm tỷ trọng rất lớn trong các công trình cơ sở hạ tầng nói chung và trong hệ thống giao thông đường bộ nói riêng. Chất lượng của công trình đường ô tô là sự kết hợp của nhiều khâu từ công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, giám sát thi công, thí nghiệm và kiểm định chất lượng. Trong đó, công tác thí nghiệm và kiểm định chất lượng là khâu quan trọng có tính quyết định đến chất lượng của công trình đường ô tô.

Cuốn sách “Thí nghiệm và kiểm định công trình đường” cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến công tác thí nghiệm từ các loại đất để xây dựng nền đường, các loại vật liệu hạt không và có dùng chất kết dính để xây dựng các lớp móng mặt đường, các loại vật liệu bê tông xi măng, bê tông nhựa để xây dựng các lớp mặt đường, cho đến công tác thí nghiệm ngoài hiện trường và kiểm định chất lượng công trình đường ô tô. Trong quá trình biên soạn nhóm tác giả đã tham khảo các tài liệu liên quan, các tiêu chuẩn hiện hành ở trong nước và các tiêu chuẩn Quốc tế đang được sử dụng ở Việt Nam như AASHTO, ASTM, ... Ở mỗi phương pháp thí nghiệm trong cuốn sách được trình bày khái niệm, phạm vi áp dụng, dụng cụ và thiết bị, trình tự thí nghiệm, tính toán kết quả và ví dụ minh họa giúp cho người đọc có thể tiến hành các thí nghiệm theo đúng quy định, xử lý số liệu chính xác, tính toán kết quả thí nghiệm được thuận tiện và dễ dàng.

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương:

- Chương 1: Thí nghiệm các loại vật liệu hạt không gia cố chất kết dính.

- Chương 2: Thí nghiệm các loại vật liệu hạt gia cố chất kết dính vố cơ.

- Chương 3: Thí nghiệm bê tông nhựa và bê tông xi măng.

- Chương 4: Thí nghiệm hiện trường đánh giá chất lượng công trình.

- Chương 5: Kiểm định chất lượng công trình đường ô tô.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)