Sách mới: Nghiệp vụ đấu thầu – 300 câu hỏi đáp xử lý tình huống trong đấu thầu truyền thống và đấu thầu qua mạng

Thứ năm, 18/08/2022 10:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2021. Số trang: 302

Tác giả: Trần Vinh Vũ

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002403 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ra đời là một bước tiến lớn trong công tác làm luật.  Bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động đấu thầu của nước ta đang tồn tại nhiều bất cập, những bất cập đó làm ảnh hưởng đến sự phát triển đất nước; sự lành mạnh của thị trường; xói mòn lòng tin của các nhà đầu tư; hủy hoại sự sáng tạo, nhiệt huyết xây dựng doanh nghiệp, khát vọng cống hiến cho đất nước của những doanh nhân có tâm với sự phát triển đất nước. Hàng loạt vấn đề đặt ra đòi hỏi các văn bản Luật, đặc biệt là Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu phải thật sự đi vào cuộc sống, phải bao quát được những tình huống phức tạp, bất cập đang diễn ra trong xã hội, phải có tầm nhìn hướng tới công nghệ và xu thế tương lai, phù hợp với xu thế chung của xã hội tiến bộ,…

Cuốn sách Nghiệp vụ đấu thầu – 300 câu hỏi đáp xử lý tình huống trong đấu thầu truyền thống và đấu thầu qua mạng” cung cấp cho bạn đọc một lượng kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về công tác đấu thầu, kể cả đấu thầu truyền thống và đấu thầu qua mạng. Cuốn sách trình bày theo các tình huống cụ thể mà bạn đọc thường hay vướng mắc hoặc hay dùng đến. Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho các cán bộ trực tiếp tham gia lập HSMT, thẩm định HSMT, đánh giá HSDT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; các nhà đầu tư; các chủ đầu tư dự án; các nhà thầu tham gia hoạt động đấu thầu... Đồng thời là tài liệu tham khảo đối với các cơ quan thanh tra, kiểm tra về hoạt động đấu thầu.

Nội dung cuốn sách gồm 10 chương:

- Chương I:  Tổng quan về đấu thầu và thực trạng đấu thầu hiện nay.

- Chương II: Một số kiến thức chung về đầu thầu.

- Chương III: Hỏi đáp về các quy định chung trong đấu thầu.

- Chương IV: Hỏi đáp về hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

- Chương V: Hỏi đáp về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Chương VI: Hỏi đáp về quy trình, phương pháp đánh giá HSDT, HSĐX; liên doanh; thương thảo hợp đồng; xét duyệt trúng thầu.

- Chương VII: Hỏi đáp về hợp đồng.

- Chương VIII: Hỏi đáp về hành vi bị cấm và kiến nghị trong đấu thầu.

- Chương IX: Hỏi đáp về đấu thầu qua mạng.

- Chương X: Hỏi đáp về các tình huống cụ thể khác.

Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)