Sách mới: Thiết kế kết cấu thép theo quy phạm Hoa Kỳ AISC 360 - 10

Thứ sáu, 12/08/2022 15:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2021. Số trang: 268

            Tác giả: Đoàn Định Kiến (Chủ biên), Hoàng Kim Vũ, Nguyễn Song Hà.

            Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002397 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Năm 2010, Viện AISC ban hành văn bản mới mang tên "Quy phạm Kết cấu thép cho Nhà" kí hiệu AISC 360-2010 thay thế cho bản năm 2005. Lý thuyết và phương pháp thiết kế vẫn như phương pháp của Quy phạm 2005 nhưng có thay đổi nhiều về các công thức, bảng biểu. Phần lớn các cơ quan thiết kế ở nước ta đã sử dụng Quy phạm 2010 khi thiết kế các công trình được dùng Quy phạm Mỹ. Cuốn sách Thiết kế kết cấu thép theo quy phạm Hoa Kỳ AISC 360 – 10” trình bày các vấn đề theo thứ tự không giống như Quy phạm gốc mà được sắp xếp theo mục đích sư phạm để bạn đọc dễ hiểu, dễ vận dụng. Các thí dụ đều sử dụng vật liệu thép và các loại thép cán tiêu chuẩn của Hoa Kì. Hệ đơn vị đo lường được chọn là hệ SI của Quy phạm tức là trùng với hệ đo lường hợp pháp của Việt Nam.

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:

- Chương 1: Đại cương về thiết kế kết cấu thép theo Quy phạm AISC 360-10.

- Chương 2: Các phương pháp và cơ sở thiết kế.

- Chương 3: Thiết kế cấu kiện chịu kéo.

- Chương 4: Thiết kế cấu kiện chịu nén.

- Chương 5: Thiết kế cấu kiện chịu uốn.

- Chương 6: Thiết kế cấu kiện chịu cắt.

- Chương 7: Thiết kế cấu kiện chịu lực kết hợp.

- Chương 8: Bảng biểu AISC 360-10 được dẫn trong sách.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)