Sách mới: Đổi mới phương pháp lập quy hoạch đô thị ở Việt Nam

Thứ ba, 10/05/2022 15:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2021. Số trang: 390
Tác giả: Lưu Đức Cường
Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002356 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Quy hoạch đô thị trong những năm qua đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ như một công cụ quản lý Nhà nước về phát triển đô thị và phân bổ nguồn lực đầu tư công, góp phần tạo ra diện mạo khang trang, hiện đại của mạng lưới đô thị nước ta ngày nay. Đứng trước các yêu cầu thực tiễn phát triển, quy hoạch đô thị cần có bước đổi mới quan trọng từ phương pháp luận cho đến nội dung, sản phẩm theo hướng tăng cường tích hợp đa ngành và tính linh hoạt thích ứng nhằm giúp khơi thông mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển đô thị và hạ tầng, tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý và thực thi.

Cuốn sách “Đổi mới phương pháp lập quy hoạch đô thị ở Việt Nam” đã tập hợp những kết quả nghiên cứu khoa học quan trọng về quy hoạch đô thị của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng) trong vài năm gần đây nhằm góp phần tạo sức lan tỏa trong đổi mới công tác quy hoạch đô thị trên phạm vi cả nước. Cuốn sách đã tổng hợp và phân tích rõ các vấn đề tồn tại căn bản trong phương pháp lập quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị nước ta trong giai đoạn vừa qua, cũng như đề ra các giải pháp đổi mới toàn diện từ phương pháp tới nội dung, sản phẩm quy hoạch. Đây là một tài liệu có giá trị cả về mặt khoa học và thực tiễn, giúp ích cho công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Bộ Xây dựng cũng như trong công tác nghiên cứu đổi mới phương pháp và nội dung quy hoạch đô thị nước ta.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

- Phần thứ nhất: Tổng quan về phương pháp lập quy hoạch đô thị và các vấn đề cần đổi mới ở Việt Nam.

- Phần thứ hai: Định hướng đổi mới phương pháp lập quy hoạch đô thị ở Việt Nam.

Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)