Sách mới: 250 câu hỏi – đáp về nghiệp vụ xây dựng quy định mới về suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Thứ tư, 16/03/2022 18:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

 Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2021. Số trang: 391

Tác giả: Bích Phương (Hệ thống)

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002350 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách “250 câu hỏi – đáp về nghiệp vụ xây dựng quy định mới về suất vốn đầu tư và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình” đáp ứng nhu cầu tìm hiểu các quy định mới nhất của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (có hiệu lực từ năm 2021) cũng như suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020.

Nội dung cuốn sách gồm 6 phần:

- Phần thứ nhất: Hỏi – đáp về quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám sát, thi công, nghiệm thu công trình xây dựng.

- Phần thứ hai: Hỏi – đáp về bảo hành, bảo trì, đánh giá an toàn, giải quyết sự cố công trình xây dựng.

- Phần thứ ba: Hỏi – đáp về quản ý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Phần thứ tư: Hỏi – đáp về mức xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng.

- Phần thứ năm: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020.

- Phần thứ sáu: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (có hiệu lực từ 26/01/2021), quản lý chi phí đầu tư xây dựng (hiệu lực từ 09/02/2021).

Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)