Sách mới: Năng suất lao động trong xây dựng

Thứ tư, 16/03/2022 17:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2021. Số trang: 350

Tác giả: Đinh Tuấn Hải (Chủ biên), Nguyễn Văn Tâm (Đồng chủ biên), Phạm Xuân Anh, Nguyễn Quốc Toản.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002347 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, năng suất lao động là một trong những yếu tố giữ vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp nói riêng và từng quốc gia nói chung. Nghiên cứu về năng suất lao động ngành xây dựng đã nhận được nhiều sự quan tâm trong và ngoài nước. Tuy nhiên, các vấn đề về năng suất lao động trong xây dựng tại Việt Nam còn tương đối mới mẻ, các nguồn tài liệu tham khảo còn hạn chế. Bên cạnh đó, các khía cạnh về năng suất lao động trong xây dựng rất là rộng và chưa được khai thác triệt để nhằm giúp độc giả hình dung rõ về một bức tranh toàn cảnh các vấn đề liên quan đến năng suất lao động. Cuốn sách Năng suất lao động trong xây dựng” đã thể hiện rõ nét các vấn đề về năng suất lao động trong xây dựng với các nội dung từ cơ bản đến chuyên sâu. 

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:

- Chương 1: Mở đầu.

- Chương 2: Cơ sở khoa học về năng suất lao động trong xây dựng.

- Chương 3: Thu thập dữ liệu cho các nghiên cứu nâng cao năng suất lao động hiện trường.

- Chương 4: Tác động của các yếu tố vật chất đến năng suất lao động trong xây dựng.

- Chương 5: Tác động của tâm lý người lao động đến năng suất lao động trong xây dựng.

- Chương 6: Các nhân tố ảnh hưởng tới năng suất lao động trong xây dựng.

- Chương 7: Nâng cao năng suất lao động trong xây dựng.

- Chương 8: Ví dụ thực tế về năng suất lao động trong xây dựng.

 

Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)