Sách mới: Hướng dẫn quy hoạch đô thị điểm dân cư nông thôn trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất

Thứ năm, 24/02/2022 14:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2021. Số trang: 136

Tác giả: Lưu Đức Cường (Chủ biên)

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002345 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Vùng trung du và miền núi nước ta có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, chia cắt và hiểm trở. Do những đặc thù về điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa chất, thủy văn... đã làm cho các vùng trung du và miền núi chịu nhiều tác động ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Tại nhiều vùng dân cư nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng hẻo lánh do tập quán định cư, sinh kế phần lớn diễn ra ở các vùng thung lũng chân đồi núi, cửa khe suối, ven sông... là những nơi thường hứng chịu các tác động nặng nề của lũ ống, lũ quét và lũ bùn đá. Bên cạnh đó, một bộ phận dân cư khác sinh sống trên các triền đồi, vùng núi cao lại chịu ảnh hưởng của sạt lở đất. trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, diễn biến thiên tai ngày càng bất thường, khó dự báo, thì công tác quy hoạch xây dựng gắn với phòng chống thiên tai lại càng phải tiếp tục được xem xét một cách kỹ lưỡng.

Cuốn sách “Hướng dẫn quy hoạch đô thị, điểm dân cư nông thôn trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất” hỗ trợ các địa phương thực hiện rà soát, lập quy hoạch xây dựng các đô thị, điểm dân cư nông thôn trong vùng chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất; là tài liệu hữu ích có thể tham khảo cho các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác tư vấn quy hoạch xây dựng, các cán bộ quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng nhằm nâng cao vai trò, hiệu quả của quy hoạch đô thị, điểm dân cư nông thôn trong công tác phòng, tránh lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

- Chương 1. Giới thiệu chung.

- Chương 2. Hướng dẫn chung về quy hoạch xây dựng trong vùng chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

- Chương 3. Hướng dẫn quy hoạch đô thị trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

- Chương 4. Hướng dẫn quy hoạch điểm dân cư nông thôn trong khu vực chịu ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)