Sách mới: Quy hoạch và giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng

Thứ năm, 24/02/2022 14:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2021. Số trang: 172

Tác giả: Phạm Hùng Cường

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002343 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đã tác động tích cực và sâu sắc đến sự phát triển mọi mặt ở nông thôn. Công tác quy hoạch đã góp phần tích cực vào hoàn thành các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/THI ngày 05/8/2008 của Trung ương Đảng. Trong quá trình thực hiện công tác quy hoạch nông thôn cho thấy còn một nội dung rất quan trọng phải được quan tâm hơn nữa trong đó là việc bảo tồn và kế thừa, phát huy các giá trị di sản văn hóa trong các làng xã truyền thống. 

Cuốn sách “Quy hoạch và giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng” giới thiệu một số nguyên tắc và giải pháp quy hoạch, thiết kế kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng môi trường sống, gìn giữ được các giá trị văn hóa truyền thống, tổ chức không gian làng xã có bản sắc, đóng góp vào sự phát triển ngày càng tươi đẹp của nông thôn. Cuốn sách nhằm phục vụ cho chính quyền địa phương sử dụng tham khảo trong công tác định hướng, quản lý công tác lập quy hoạch và xây dựng nông thôn; Các nhà tư vấn quy hoạch, thiết kế tham khảo trong quá trình làm đồ án thiết kế, quy hoạch; Phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và góp phần nâng cao nhận thức chung của cộng đồng.

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

- Chương 1. Bản sắc văn hóa trong làng xã truyền thống vùng Đồng bằng sông Hồng.

- Chương 2. Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản cộng đồng trong làng xã truyền thống.

- Chương 3. Các mô hình phát triển hinh tế nông thôn từ tiềm năng văn hóa.

- Chương 4. Quy hoạch nông thôn và gìn giữ bản sắc văn hóa.

- Chương 5. Thiết kế cải tạo cảnh quan và gìn giữ bản sắc văn hóa.

- Chương 6. Quản lý và thực hiện quy hoạch có sự tham gia của công đồng.

Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)