Hội nghị thường niên Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng

Thứ hai, 29/11/2021 10:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/11 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng tổ chức Hội nghị thường niên tổng kết hoạt động năm 2021. Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo về hoạt động của Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng, Trưởng ban, Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng, TS. Lê Trung Thành cho biết: Ban Kỹ thuật vật liệu & cơ khí xây dựng được thành lập và hoạt động từ năm 2019 với 02 lần kiện toàn và điều chỉnh, bổ sung. Ban hiện có 18 thành viên và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 1693/QĐ-VLXD ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trong năm 2021, Ban Kỹ thuật vật liệu & cơ khí xây dựng đã thống nhất phương thức hoạt động và thành lập 10 tiểu ban, phân công các Trưởng tiểu ban phụ trách theo các lĩnh vực chuyên môn và số lượng tiêu chuẩn: Xi măng - vôi - thạch cao, Bê tông và vật liệu xây, Kính xây dựng, Gốm sứ xây dựng, Vật liệu chịu lửa - cách nhiệt - chống cháy, Vật liệu polyme trong xây dựng, Vật liệu gỗ xây dựng, Vật liệu kỹ thuật hạ tầng, Máy - Thiết bị xây dựng và sản phẩm kim loại, Vật liệu xây dựng khác. Bên cạnh đó, Viện Vật liệu xây dựng (Cơ quan thường trực của Ban) cũng đã thành lập Ban tiêu chuẩn gồm 13 thành viên là các cán bộ của Viện để hỗ trợ trực tiếp hoạt động của các Tiểu ban.

Viện trưởng Viện VLXD, Trưởng Ban kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng, TS. Lê Trung Thành báo cáo tại Hội nghị

Theo TS. Lê Trung Thành, năm 2021, Ban đã hoàn thành Danh mục hệ thống tiêu chuẩn sơ bộ, gồm 13 nhóm tiêu chuẩn về VLXD và 07 nhóm về cơ khí, máy xây dựng. Trong đó, cập nhật Danh mục TCVN đã được ban hành đến năm 2020 theo từng nhóm; thống nhất Danh mục tiêu chuẩn cốt lõi; Rà soát các tiêu chuẩn cần xây dựng và tiêu chuẩn cần hủy bỏ cho phù hợp với tình hình hiện nay; Tham gia thẩm định thuyết minh 45 nhiệm vụ xây dựng TCVN lĩnh vực vật liệu và cơ khí xây dựng; Góp ý và đề xuất Danh mục TCVN lĩnh vực vật liệu và cơ khí xây dựng năm 2022. Hiện nay, tổng số TCVN lĩnh vực vật liệu xây dựng đã ban hành là 860 tiêu chuẩn, trong đó Bộ Xây dựng biên soạn 514 tiêu chuẩn; các Bộ, ngành khác biên soạn 344 tiêu chuẩn, dự kiến sẽ xây dựng, biên soạn mới 493 tiêu chuẩn. Trong lĩnh vực cơ khí xây dựng đã ban hành 118 tiêu chuẩn và dự kiến sẽ biên soạn mới 46 tiêu chuẩn trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Trưởng các Tiểu ban đã báo cáo về tình hình hoạt động của từng tiểu ban trong năm 2021. Theo PGS. TS. Lương Đức Long - Trưởng Tiểu ban Xi măng - Vôi - Thạch cao, với định hướng chuyển đổi các tiêu chuẩn về thiết kế, kết cấu công trình áp dụng theo tiêu chuẩn châu Âu (Eurocode) thì tiêu chuẩn cho các vật liệu liên quan đến kết cấu cũng cần chuyển đổi sang Eurocode cho đồng bộ, do đó, cần chuyển đổi hệ thống tiêu chuẩn về xi măng hiện hành (03 tiêu chuẩn về thuật ngữ, định nghĩa; 15 tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật; 19 tiêu chuẩn về phương pháp thử; 10 tiêu chuẩn về nguyên liệu cho sản xuất xi măng) cho phù hợp tiêu chuẩn EN 197-1. Tiểu ban đề xuất 02 phương án chuyển đổi, thứ nhất là chuyển dịch toàn bộ EN197-1, ban hành song song với các TCVN một số năm, sau đó bỏ dần TCVN cũ; thứ hai là chuyển dịch toàn bộ nội dung của EN 197-1 và đưa vào các tiêu chuẩn TCVN tương ứng hiện có.

TS. Hoàng Minh Đức - Trưởng tiểu ban Bê tông và Vật liệu xây cho biết, số lượng tiêu chuẩn cần biên soạn theo định hướng mới (Eurocode) là 145 tiêu chuẩn, bao gồm 01 tiêu chuẩn Bê tông - Yêu cầu kỹ thuật; 12 tiêu chuẩn Hỗn hợp bê tông - Phương pháp thử; 15 tiêu chuẩn Bê tông - Phương pháp thử; 73 tiêu chuẩn Vật liệu chế tạo bê tông; 06 tiêu chuẩn Viên xây - Yêu cầu kỹ thuật; 05 tiêu chuẩn Vữa - Yêu cầu kỹ thuật; 33 tiêu chuẩn Phương pháp thử). Theo TS. Hoàng Minh Đức, năm 2022 đã đề xuất Bộ Xây dựng giao biên soạn 53 tiêu chuẩn, và dự kiến sau năm 2023 sẽ cơ bản hình thành bộ khung tiêu chuẩn về bê tông và vật liệu xây.

PGS.TS. Trương Quốc Thành - Trưởng Tiểu ban cơ khí xây dựng đề xuất, trong năm 2022 sẽ soát xét các tiêu chuẩn đã được ban hành trước năm 2000, gồm 04 tiêu chuẩn về "Máy vận chuyển liên tục", 03 tiêu chuẩn về máy và thiết bị thi công trong xây dựng; Soát xét, cập nhật một số tiêu chuẩn tương đương với các tiêu chuẩn châu Âu, tiêu chuẩn ISO được ban hành trước năm 2010 (05 tiêu chuẩn), đồng thời tiếp tục bổ sung, đưa vào danh sách các tiêu chuẩn cần thiết cho thực tiễn sản xuất còn chưa có so với các tiêu chuẩn châu Âu và ISO hiện hành để hoàn thiện hệ thống Danh mục các tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực cơ khí xây dựng…

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các thành viên của Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng đã trao đổi, đóng góp cho báo cáo của các Tiểu ban và thảo luận về việc điều chỉnh việc phân nhóm tiêu chuẩn của các Tiểu ban cho hợp lý hơn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quang Hùng hoan nghênh và đánh giá cao các hoạt động của Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng cũng như của các Tiểu ban, đồng thời cho biết, theo Quyết định 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, Bộ Xây dựng được giao phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quy hoạch định hướng mới hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng, trong đó xác định danh mục các tiêu chuẩn cốt lõi, định hướng mới về nhóm các tiêu chuẩn phục vụ cho công tác quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu và bảo trì, sửa chữa công trình xây dựng, các tiêu chuẩn quốc gia về sản phảm hàng hóa VLXD và cơ khí xây dựng. Theo phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (về kiến trúc, quy hoạch đô thị và điểm dân cư nông thôn, quản lý vấn đề kỹ thuật công trình dân dụng, nhà ở, công sở, hạ tầng kỹ thuật đô thị, công trình công nghiệp, vật liệu xây dựng, an toàn vệ sinh lao động, tổ chức thi công xây dựng, nghiệm thu…), Bộ Xây dựng đã thành lập các ban tiêu chuẩn trong từng lĩnh vực quản lý chuyên ngành, trong đó, Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng phụ trách theo dõi hơn một nửa tổng số các tiêu chuẩn (gần 900 tiêu chuẩn TCVN) ngành Xây dựng.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng đề nghị Ban Kỹ thuật vật liệu và cơ khí xây dựng, các chuyên gia, nhà khoa học của Ban và các Tiểu ban nỗ lực rà soát, bao quát các sản phẩm vật liệu và cơ khí xây dựng sử dụng cho công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Theo dõi, kiến nghị và tổ chức biên soạn các tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực phụ trách, tham mưu cho Bộ Xây dựng về việc xây dựng định hướng, lộ trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về vật liệu và cơ khí xây dựng, trong đó chú trọng việc tiếp thu các phản ánh của thị trường, của các nhà thiết kế, thi công, các chủ đầu tư; Ban và các Tiểu ban cần ổn định tổ chức, mời các chuyên gia đầu ngành tham gia, để theo dõi xuyên suốt các nhóm tiêu chuẩn.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)