Tên sách: Niên giám thống kê năm 2010

Thứ năm, 06/10/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tác giả: Tổng cục Thống kê.

Nhà xuất bản: Thống kê.   Năm 2011. Số trang: 879

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001790 - Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:
 
Niên giám thống kê năm 2010 bao gồm những số liệu thống kê cơ bản, phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương trong năm 2010. Ngoài ra, trong nội dung cuốn Niên giám này còn có những số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế của bạn đọc.
 
Nội dung Niên giám thống kê năm 2010 gồm các phần:
 
- Đơn vị hành chính và khí hậu.
- Dân số và lao động.
- Tài khoản quốc gia và Ngân sách Nhà nước.
- Đầu tư.
- Doanh nghiệp và Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.
- Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản.
- Công nghiệp.
- Thương mại và du lịch.
- Chỉ số giá.
- Vận tải và Bưu chính, Viễn thông.
- Giáo dục.
- Y tế, Văn hoá, Thể thao và Mức sống dân cư.
- Số liệu thống kê nước ngoài.
 
Thư viện Bộ xây dựng
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)