Tên sách: Hướng dẫn lập định mức, đơn giá, dự toán, thanh và quyết toán công trình xây dựng sử dụng phần mềm DT2000 (phiên bản 2011).

Thứ năm, 06/10/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tác giả: TS. Bùi Mạnh Hùng, TS. Đặng Kim Giao.

Nhà xuất bản: Xây dựng.   Năm 2011. Số trang: 214

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001791 - Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:
 
Phần mềm DT2000 phiên bản 2011 giúp người sử dụng xác định được chi phí xây dựng công trình bao gồm: định mức, đơn giá, dự toán, giá dự thầu, thanh toán, quyết toán và tổng dự toán của công trình xây dựng. Nội dung gồm 5 phần: Mô tả hệ thống; Nội dung và cấu trúc của chương trình; Hướng dẫn sử dụng chương trình; Các tiện ích; Yêu cầu kỹ thuật để cài đặt chương trình.
 
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần chính sau đây:
 
Phần thứ nhất: Những quy định hiện hành liên quan đến định mức, đơn giá, dự toán, thanh và quyết toán công trình xây dựng.
- Nguyên tắc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
- Phương pháp lập định mức dự toán XDCT.
- Phương pháp lập đơn giá XDCT.
- Phương pháp lập dự toán và tổng dự toán XDCT.
- Phương pháp lập tổng mức đầu tư dự án đầu tư XDCT.
- Phương pháp xác định chi phí tư vấn đầu tư XDCT.
- Quản lý chi phí dự án đầu tư XDCT.
- Phương pháp đo bóc khối lượng trong một công trình xây dựng.
 
Phần thứ hai: Hướng dẫn sử dụng phần mềm DT2011.
 
Thư viện Bộ xây dựng
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)