Tên sách: Sổ tay thiết kế kiến trúc nhà đô thị.

Thứ năm, 06/10/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tác giả: KTS. Lê Mục Đích (Biên soạn).

Nhà xuất bản: Xây dựng.   Năm 2011. Số trang: 234

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001793 - Thư viện KHKT-BXD

Tóm tắt nội dung:
 
Để phục vụ nhiệm vụ xây dựng nhà ở đô thị với quy mô ngày càng rộng lớn, với trình độ đô thị hoá ngày càng cao ở Việt Nam, cuốn sách “Sổ tay thiết kế kiến trúc nhà đô thị” đã tổng hợp một cách có hệ thống, đồng bộ về kiến thức, kinh nghiệm trong thiết kế nhà ở đô thị, nhằm giúp nâng cao trình độ thiết kế cho các chuyên gia xây dựng, các kỹ thuật viên cao cấp ngành bất động sản và các chuyên gia quản lý Nhà nước thuộc các Bộ, ngành hữu quan.
 
Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:
 
- Phần 1: Quy hoạch khu cư trú.
Với bất kỳ khu cư trú đô thị xuất sắc nào đều không thể thiết kế một cách biệt lập, mà phải coi chúng như bộ phận hợp thành của quần thể kiến trúc và môi trường khu vực để xem xét. Do đó, phần đầu đã giới thiệu tóm lược về quy hoạch tổng thể khu cư trú, tổ hợp nhà ở, cũng như bố cục kiến trúc công cộng, đường sá, đất cây xanh…và những thí dụ thực tế về quy hoạch khu cư trú của Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới.
- Phần 2: Tổng luận về kiến trúc nhà ở.
Giới thiệu những yếu tố cơ bản về công nghệ thiết kế kiến trúc nhà hiện đại, yêu cầu công năng của các bộ phận hợp thành và phương tiện phục vụ.
- Phần 3: Các loại hình kiến trúc nhà ở thực tế.
Giới thiệu 14 loại hình kiến trúc nhà hiện đại, với khoảng 200 kiểu kiến trúc nhà đã được xây dựng, vận hành ở Trung Quốc và các nước khác như: Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Thuỵ Sĩ, Israen…
 
Nội dung cuốn sách rất xúc tích, thống nhất về chính sách, đa dạng về giải pháp và sản phẩm, tư liệu phong phú, rất có ích cho các chuyên gia nghiên cứu sử dụng trong quá trình sáng tạo không gian cư trú văn minh hiện đại, từng bước nâng cao chất lượng và điều kiện cư trú của cư dân đô thị, góp phần thiết thực vào việc phát triển ổn định kinh tế - xã hội ở nước ta.
 
Thư viện Bộ xây dựng
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)