Tên sách: Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 5 (1947 - 1948)

Thứ năm, 11/08/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia. Năm  2011. Số trang: 761

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VB.002781 – Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Tập 5 của bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập, xuất bản lần thứ 3, bao gồm các tác phẩm, bài nói, bài viết, thư từ, điện văn, báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 1 năm 1947 đến cuối tháng 12 năm 1948, thể hiện sâu sắc, phong phú những quan điểm, chiến lược, sách lược cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta trong 2 năm đầu của công cuộc kháng chiến, kiến quốc.

Nhận diện đúng bản chất của kè thù, đánh giá chính xác tình hình, tương quan lực lượng giữa ta và địch, trên cơ sở đó hoạch định đường lối kháng chiến, kiến quốc đúng đắn là nội dung nổi bật của những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tập 5 này.

Thư viện Bộ Xây dựng

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)