Tên sách: Văn kiện Quốc hội toàn tập. Tập 7 (1987-1992). Quyển 3 (1991-1992).

Thứ sáu, 17/06/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia. Năm2011. Số trang: 1676

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VB.002778 – Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Tập 7 (1987-1992) giới thiệu các Văn kiện của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước và một số báo cáo chính của Hội đồng Bộ trưởng trình bày tại 11 kỳ họp của Quốc hội khoá VIII.

Quyển 3 (1991-1992) gồm các phần sau:

- Các Văn kiện của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước năm 1991.

- Các Văn kiện của Quốc hội, Hội đồng Nhà nước năm 1992.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)