Tên tiêu chuẩn: Xi măng xây trát. Phần 2: Phương pháp xác định khả năng giữ nước... Masonry cement - Part 2: Test method for water retention

Thứ sáu, 13/01/2006 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Số tiêu chuẩn: TCXDVN 324-2 : 2004

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 24/2004/QĐ-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2004.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Số trang: 4. Địa chỉ tài liệu: TCĐM.001771. Thư viện KHCN - Bộ Xây dựng.

Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng giữ nước của xi măng xây trát.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)