Tên tiêu chuẩn: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế Concrete and reinforced concrete structures - Design standard

Thứ ba, 10/01/2006 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Số tiêu chuẩn: TCXDVN 356 : 2005

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 34/2005/QĐ-BXD.

Ngôn ngữ: Việt Nam, số trang: 174. Địa chỉ tài liệu: TCĐM.001782. Thư viện KHCN - Bộ Xây dựng.

Phạm vi áp dụng:
1. Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCVN 5574 : 1991.
2. Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép của nhà và công trình có công năng khác nhau, làm việc dưới tác động có hệ thống của nhiệt độ trong phạm vi không cao hơn + 50oC và không thấp hơn – 70oC.
3. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép làm từ bê tông nặng, bê tông nhẹ, bê tông hạt nhỏ, bê tông tổ ong, bê tông rỗng cũng như bê tông tự ứng suất.
4. Những yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn này không áp dụng cho các kết cấu BT và BTCT các công trình thuỷ công, cầu, đường hầm giao thông, đường ống ngầm, mặt đường ô tô và đường sân bay; kết cấu xi măng lưới thép, cũng như không áp dụng cho các kết cấu làm từ bê tông có khối lượng thể tích trung bình nhỏ hơn 500 kg/m3 và lớn hơn 2500 kg/m3, bê tông polymer, bê tông có chất kết dính vôi - xỉ và chất kết dính hỗn hợp ngoại trừ trường hợp sử dụng các chất kết dính này trong bê tông tổ ong, bê tông dùng chất kết dính bằng thạch cao và chất kết dính đặc biệt, bê tông dùng cốt liệu hữu cơ đặc biệt, bê tông có độ rỗng lớn hơn trong cấu trúc.
5. Khi thiết kế kết cấu BT và BTCT làm việc trong điều kiện đặc biệt chịu tác động động đất, trong môi trường xâm thực mạnh, trong điều kiện độ ẩm cao.. phải tuân theo các yêu cầu bổ sung cho các kết cấu đó của các tiêu chuẩn tương ứng.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)