Tên sách: Tính toán máy thi công đất

Thứ tư, 04/01/2006 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tác giả: Lưu Bá Thuận

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2005. Số trang: 521.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001432 – Thư viện KHCN - BXD.

Tóm tắt nội dung:
Tác giả giới thiệu những kiến thức cơ bản về máy thi công đất nhằm góp phần nâng cao trình độ và năng lực của sinh viên ngành máy xây dựng và ngành cơ giới hoá thi công trong việc tính toán, thiết kế mới hoặc thiết kế cải tiến các loại máy làm đất đang được sử dụng rộng rãi trên thực tế ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Đồng thời, cuốn sách này cũng là tài liệu tham khảo cho các cán bộ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực trên trong khi nghiên cứu thiết kế, phù hợp với khả năng chế tạo và điều kiện sử dụng ở Việt Nam.
Sách gồm có 9 chương:
- Chương 1: Tính toán chung máy làm đất.
- Chương 2: Tính toán và thiết kế máy đào một gầu.
- Chương 3: Tính toán máy đào nhiều gầu.
- Chương 4: Tính toán và thiết kế máy ủi.
- Chương 5: Tính toán và thiết kế máy cạp.
- Chương 6: Tính toán và thiết kế máy san.
- Chương 7: Tính toán máy chuẩn bị mặt đường.
- Chương 8: Tính toán máy đầm đất.
- Chương 9: Tính toán máy thi công đất dưới nước.
Ngoài ra, trong phần phụ lục, sách còn giới thiệu các bảng số liệu có liên quan đến việc tính toán và thiết kế máy làm đất.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)