Tên sách: Tính toán móng công trình

Thứ tư, 04/01/2006 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tác giả: Phạm Huy Chính

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2005. Số trang: 236.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001430 – Thư viện KHCN - BXD.

Tóm tắt nội dung:
Móng là bộ phận kết cấu quan trọng nhất đối với các công trình xây dựng cơ bản. Khi thiết kế nó phải dựa vào những tài liệu thăm dò địa chất công trình và địa chất thuỷ văn đáng tin cậy, đồng thời phải tuân theo những chỉ dẫn về tính toán nêu trong các Quy phạm thiết kế nền móng.
Cuốn sách gồm 2 phần: Phần thứ nhất gồm 5 chương, giới thiệu những số liệu cơ bản dùng cho thiết kế và những phương pháp tính toán các loại móng. Phần thứ hai gồm 3 chương, nêu những ví dụ tính toán.
- Phần thứ nhất: Lý thuyết tính toán.
• Chương 1: Phân loại móng và công tác thiết kế.
• Chương 2: Những tài liệu cơ bản để thiết kế móng.
• Chương 3: Móng nông.
• Chương 4: Móng cọc.
• Chương 5: Móng cột ống và giếng chìm.
- Phần thứ hai: Những ví dụ tính toán.
• Chương 1: Tính toán nền theo biến dạng.
• Chương 2: Tính toán móng nông.
• Chương 3: tính toán móng cọc.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)