Tên sách: Công nghệ và vật liệu mới trong xây dựng đường Tập 1

Thứ tư, 04/01/2006 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tác giả: GS. TS. Vũ Đình Phụng - Chủ biên, ThS. Vũ Quốc Cường.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2005. Số trang: 282.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001429 – Thư viện KHCN - BXD.

Tóm tắt nội dung:
Trong vòng 10 năm qua cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước, ngành xây dựng cầu đường đã có nhiều đổi mới. Ở lĩnh vực này, nhiều phương pháp tính toán thiết kế mới, nhiều loại vật liệu mới tiên tiến và nhiều công nghệ thi công hiện đại trong các công trình xây dựng đường, sân bay lần đầu tiên được áp dụng ở nước ta.
Bộ sách này gồm 2 tập. Tập 1 gồm có 13 chương như sau:
- Chương 1: Yêu cầu chung đối với nền đường.
- Chương 2: Đất và sự lựa chọn đất trong xây dựng đường.
- Chương 3: Các phương pháp tính toán ổn định nền đường và mái dốc taluy.
- Chương 4: Các phương pháp tính toán gia cường nền đắp cao trên đất yếu bằng thiết bị tiêu nước thẳng đứng có gia tải trước.
- Chương 5: Tường chắn đất có cốt.
- Chương 6: Công nghệ mới gia cố taluy bằng bê tông phun lưới cốt thép.
- Chương 7: Công nghệ gia cố taluy bằng thanh neo.
- Chương 8: Công nghệ gia cố taluy bằng cáp neo ứng suất trước.
- Chương 9: Công nghệ gia cố taluy bằng kết cấu tổ hợp.
- Chương 10: Rọ đá trong các công trình xây dựng.
- Chương 11: Vải địa kỹ thuật.
- Chương 12: Lưới địa kỹ thuật - Lưới sợi thuỷ tinh.
- Chương 13: Các loại màng mỏng địa kỹ thuật Geomembranes dùng trong các công trình xây dựng.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)