Tên sách: Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp

Thứ tư, 30/11/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tác giả: TS. Trịnh Xuân Lai.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2004. Số trang: 522.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001382 - Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:
Sách giới thiệu quá trình xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp. Trong lần xuất bản này, tác giả còn cho thêm phần tính toán thiết kế các công trình làm nguội nước trong hệ thống cấp nước tuần hoàn. Bổ sung và cập nhật các thông tin về quy trình xử lý arsen, amôni trong hệ thống xử lý nước cấp.
Nội dung sách gồm 18 chương:
- Chương 1: Chất lượng nước thiên nhiên nguồn nước dùng để cấp nước.
- Chương 2: Các quá trình và sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thiên nhiên.
- Chương 3: Keo tụ chất bẩn trong nước bằng phèn.
- Chương 4: Hoá chất dùng để xử lý nước các thiết bị pha chế định lượng.
- Chương 5: Trộn và phản ứng tạo bông cặn.
- Chương 6: Quá trình lắng và bể lắng.
- Chương 7: Quá trình lọc và bể lọc...
Ngoài ra, sách còn giới thiệu phụ lục về độ hoà tan, trọng lượng phân tử, đương lượng gam của một số chất thường gặp trong quá trình xử lý nước.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)