Tên sách: Cơ học đá

Thứ tư, 30/11/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tác giả: Nghiêm Hữu Hạnh.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2004. Số trang: 273.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.001379 - Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:
Cơ học đá là một ngành khoa học lý thuyết và ứng dụng. Dựa trên nền tảng lý luận sâu sắc và phương pháp thực hành hiện đại, tác giả trình bày những cơ sở cơ học đá lý thuyết, như những khái niệm về ứng suất, biến dạng trong đá, các tính chất cơ lý của đá mẫu đá, các đặc điểm của khối đá, các phương pháp khảo sát hiện trường, đánh giá khối đá và một số vấn đề cơ học đá ứng dụng, như tính toán nền đá, ổn định mái dốc đá, các quá trình cơ học của khối đá xung quanh công trình ngầm, mô hình hoá và giám sát hệ "khối đá - công trình".
Sách gồm 11 chương:
· Chương 1: Mở đầu.
· Chương 2: Vật liệu đá, các tính chất cơ lý và phương pháp xác định.
· Chương 3: Ứng suất, biến dạng và độ bền của đá.
· Chương 4: Đặc điểm của khối đá.
· Chương 5: Khảo sát hiện trường.
· Chương 6: Đánh giá khối đá.
· Chương 7: Sự ổn định của công trình trên nền đá.
· Chương 8: Sự ổn định của bờ dốc đá.
· Chương 9: Các quá trình cơ học của khối đá quanh công trình ngầm.
· Chương 10: Phương pháp mô hình trong cơ học đá.
· Chương 11: Giám sát dịch chuyển và áp lực trong khối đá.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)