Tên tiêu chuẩn: Công trình thuỷ điện Sơn La - Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật Son La Hydropower Project - Design Standard for Technical Design

Thứ ba, 10/01/2006 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Số tiêu chuẩn: TCXDVN 335 : 2005

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Số trang: 38. Địa chỉ tài liệu: TCĐM.001767. Thư viện KHCN - Bộ Xây dựng.

Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này bao gồm các quy định chủ yếu về khảo sát, nghiên cứu và tính toán an toàn ổn định công trình chính của Dự án Thuỷ điện Sơn La cần phải được áp dụng khi lập thiết kế, thẩm định, xét duyệt Thiết kế kỹ thuật Dự án Thuỷ điện Sơn La.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)