Tên sách: Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị

Thứ ba, 22/11/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Thế Bá, Chủ biên.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2004. Số trang: 258.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: Vt.001354 - Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:
Ở lần xuất bản này, Tác giả đã kế thừa và phát triển những nội dung ở các cuốn sách trước, được chỉnh lý và thay đổi phương pháp tư duy khoa học cho phù hợp với tình hình mới ở Việt Nam. Đặc biệt, nội dung sách đã được bổ sung và nhấn mạnh hơn phần tổng quan và vấn đề quản lý đô thị nhằm mở rộng kiến thức về quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị. Vì vậy, cuốn sách là một tài liệu cơ bản có tính chất nguyên lý thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị để các cán bộ chuyên môn tham khảo; đồng thời dùng làm tài liệu nghiên cứu giảng dạy trong các trường đại học – chuyên ngành kiến trúc đô thị.
Sách gồm 2 phần chính:
- Phần một: Khái niệm về đô thị và quá trình phát triển đô thị.
· Chương I: Khái niệm cơ bản về đô thị và quy hoạch xây dựng phát triển đô thị.
· Chương II: Đô thị hoá và quá trình phát triển đô thị.
- Phần hai: Thiết kế quy hoạch xây dựng phát triển đô thị.
· Chương III: Thiết kế quy hoạch chung cải tạo và xây dựng đô thị.
· Chương IV: Quy hoạch xây dựng các khu chức năng trong đô thị.
· Chương V: Thiết kế quy hoạch chi tiết đô thị.
· Chương VI: Quy hoạch cải tạo thành phố.
· Chương VII: Quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)