Tên tiêu chuẩn: Vật liệu chịu lửa - Ký hiệu các đại lượng và đơn vị Refractories - Quantities symbols and units

Thứ sáu, 13/01/2006 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Số tiêu chuẩn: TCXDVN 332 : 2004

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 02/2005/QĐ-BXD ngày 6 tháng 1 năm 2005.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Số trang: 20. Địa chỉ tài liệu: TCĐM.001771. Thư viện KHCN - Bộ Xây dựng.

Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này quy định tên các ký hiệu đại lượng và đơn vị sử dụng trong lĩnh vực vật liệu chịu lửa.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)