Tên sách: Công nghệ bê tông

Thứ hai, 21/11/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tác giả: Viện sĩ GS,TSKH. Iu.M. Bazenov, PGS. TS. Bạch Đình Thiên, TS. Trần Ngọc Tính.

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2004. Số trang: 494.

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: Vt.001362 - Thư viện KHCN-BXD.

Tóm tắt nội dung:
Bê tông là vật liệu không thể thiếu được trong xây dựng hiện đại. Trong thế kỷ XXI này, lý thuyết, công nghệ và thực tiễn sử dụng bê tông sẽ tiếp tục phát triển, giữ vững vị trí tiên phong giữa các loại vật liệu xây dựng khác.
Trong tài liệu này xem xét các cơ sở bê tông học và công nghệ bê tông, các composit xây dựng đóng rắn thuỷ. Trong đó, các tác giả giới thiệu các khái niệm cơ bản về sự hình thành cấu trúc của hỗn hợp bê tông và ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến chúng, về các tính chát cơ bản của bê tông và sự phụ thuộc của chúng vào vật liệu được sử dụng trong thành phần của bê tông, công nghệ và điều kiện sử dụng chúng, đưa ra các phương pháp thiết kế cấp phối của các loại bê tông khác nhau, các biện pháp chế tạo, đổ, lèn chặt, tăng nhanh đóng rắn và kiểm tra chất lượng bê tông, các phương pháp tiên đoán các tính chất và tăng cường độ bền lâu và an toàn khai thác bê tông, các đặc điểm tính chất và công nghệ các dạng bê tông đặc biệt và chuyên dụng, xu thế gia tăng chất lượng và hoàn thiện công nghệ bê tông, khả năng sử dụng trong công nghệ bê tông các chất thải khác nhau khi bảo đảm sự an toàn môi trường vật liệu.
Nội dung sách bao gồm 22 chương.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)