Đất được đấu giá phải có quy hoạch sử dụng chi tiết

Thứ năm, 29/09/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải vừa ký quyết định ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Theo đó, đối tượng được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất là các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Quy chế cũng quy định rõ các trường hợp được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá. Các trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất gồm: đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; đầu tư xây dựng nhà ở, kết cấu hạ tầng để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê; sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh. Trường hợp nữa là việc giao đất theo hình thức khác nay chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp không thay đổi chủ sử dụng đất... Cũng theo quy chế, những thửa đất được tổ chức đấu giá phải có điều kiện như: đã có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch xây dựng chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, xây dựng; đã được bồi thường giải phóng mặt bằng và có phương án đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Theo VIETNAMNET
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)