Nghiên cứu ảnh hưởng của sợi thép đến biến dạng mềm và điều kiện bảo dưỡng cần thiết của bê tông cốt sợi thép trong điều kiện Việt Nam

Thứ hai, 22/01/2007 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Tóm tắt: Bài này trình bày kết quả nghiên có ảnh hưởng của sợi thép đến biến dạng mềm, khả năng kháng nứt, cường độ bảo dưỡng tới hạn và thời gian bảo dưỡng thiết của bê tông cốt sợi thép trong điều kiện khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu này cho thấy sợi thép có tác dụng cải thiện khả năng biến dạng mềm, khả năng kháng nứt, xác định được cường độ bảo dưỡng tới hạn và thời gian bảo dưỡng cần thiết cho bê tông cốt sợi thép trong điều kiện khí hậu nóng ẩm.
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)