Sở Xây dựng Quảng Bình: Thẩm định, trình phê duyệt 15 đồ án quy hoạch

Thứ hai, 30/09/2019 16:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Xác định quy hoạch là khâu then chốt góp phần định hướng phát triển không gian, kết cấu hạ tầng, kiến trúc cảnh quan đô thị, thời gian qua, Sở Xây dựng đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng đã thẩm định trình UBND tỉnh 15 đồ án quy hoạch, 15 nhiệm vụ quy hoạch; trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, thiết kế đô thị đường Trương Pháp, đồng thời, tham mưu UBND tỉnh lập Quy hoạch điều chỉnh vùng ven biển 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đã phối hợp với các huyện rà soát điều chỉnh các quy hoạch chung đô thị Kiến Giang, Hoàn Lão, Đồng Lê, Quy Đạt, Phong Nha…; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh về chủ trương thực hiện của 10 dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh được các nhà đầu tư quan tâm…

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các đồ án quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, trong đó, ưu tiên hoàn thành các quy hoạch quan trọng, như: Quy hoạch điều chỉnh vùng ven biển 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới; các quy hoạch chi tiết điều chỉnh các phường nội thị thành phố Đồng Hới; các quy hoạch chi tiết của các dự án khu đô thị đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương.


Theo báo Quảng Bình

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)