Công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm thuộc Công ty cổ phần tư vấn khảo sát địa chất công trình-thuỷ văn

Thứ ba, 08/01/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/01/2008 Bộ Xây dựng  đã ra Quyết định số 10/QĐ-BXD Công nhận  khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm thuộc Công ty cổ phần tư vấn khảo sát địa chất công trình-thuỷ văn, mã số LAS-XD614, địa chỉ: Tổ 14 Đà Sơn-Hoà Khánh Nam-Liên Chiểu-Tp.Đà Nẵng.

Danh mục các phép thử được công nhận  theo Quyết định này là: Thử cốt liệu bê tông và vữa;  Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm tại hiện trường.

Phòng được phép sử dụng dấu mã số phòng thí nghiệm chuyên ngành, theo đúng quy định trong Quyết định số 65/BXD-KHCN, ngày 22/3/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trong phiếu kết quả phải đóng dấu LAS-XD..., mới có giá trị pháp lý. Phòng được phép thực hiện các phép thử trên theo tiêu chuẩn tương đương khác như:ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS

  Phòng thí nghiệm phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về kiểm định thiết bị thử nghiệm theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2010.

                                                                                                     

Nguyễn Thị Đỗ Hạo

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)