Công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Trung tâm thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình thuộc Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định Hải Hậu

Thứ ba, 08/01/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/01/2008 Bộ Xây dựng  đã ra Quyết định số 13/QĐ-BXD Công nhận  khả năng thực hiện các phép thử của Trung tâm thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình thuộc Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định Hải Hậu, mã số LAS-XD616, địa chỉ: Số 504 Điện Biên Phủ-Tp. Đà Nẵng.

Danh mục các phép thử được công nhận  theo Quyết định này là: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng;  Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bi tum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm cơ lý gạch Blốc Bê tông.

Phòng được phép sử dụng dấu mã số phòng thí nghiệm chuyên ngành, theo đúng quy định trong Quyết định số 65/BXD-KHCN, ngày 22/3/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trong phiếu kết quả phải đóng dấu LAS-XD..., mới có giá trị pháp lý. Phòng được phép thực hiện các phép thử trên theo tiêu chuẩn tương đương khác như:ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS

  Phòng thí nghiệm phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về kiểm định thiết bị thử nghiệm theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2010.

                                                                                                      

Nguyễn Thị Đỗ Hạo

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)