Thành lập Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá nhân công trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo cơ chế thị trường

Thứ hai, 26/08/2019 17:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/8/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 721/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá nhân công trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo cơ chế thị trường (thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng) gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Phạm Văn Khánh, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Tổ trưởng;

2. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Phó Tổ trưởng;

3. Ông Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Định mức – Đơn giá, Cục Kinh tế xây dựng, Tổ viên;

4. Ông Đặng Hoài Nam, Phó trưởng phòng Định mức – Đơn giá, Cục Kinh tế xây dựng, Tổ viên;

5. Ông Phạm Xuân Luyến, Trưởng phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Tổ viên;

6. Ông Nguyễn Minh Châu, Phó trưởng phòng Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Tổ viên;

7. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Chuyên viên phòng Thẩm định dự án đầu tư phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Tổ viên;

8. Ông Vũ Ngọc Phương, Phó trưởng phòng Giá xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng, Tổ viên;

9. Ông Tạ Quốc Thắng, chuyên viên Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Tổ viên;

10. Ông Quách Văn Thành, phó chánh văn phòng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Tổ viên;

11. Bà Phùng Thị Hương Giang, Chuyên viên phòng Định mức – Đơn giá, Cục Kinh tế xây dựng, Tổ viên;

12. Bà Nguyễn Thùy Lê, Chuyên viên phòng Định mức – Đơn giá, Cục Kinh tế xây dựng, Tổ viên;

13. Bà Ma Thị Luyến, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Tổ viên;

14. Bà Đỗ Thị Mai Hương, Chuyên viên phòng tổng hợp thanh tra, Tổ viên;

15. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Chuyên viên Phòng Đầu tư, Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổ viên;

16. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên phòng Định mức – Đơn giá, Cục Kinh tế xây dựng, Tổ viên;

17. Bà Nguyễn Bích Hạnh, Trung tâm kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Tổ viên;

18. Bà Nguyễn Thị Lệ Dung, Trung tâm kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Tổ viên;

19. Ông Đặng Anh Tuấn, Viên chức Trung tâm kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Tổ viên;

20. Bà Hà Phương Anh, Trung tâm kinh tế xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Tổ viên;

21. Nguyễn Bắc Thủy, Trưởng phòng phòng Kinh tế đầu tư và hợp đồng, Cục Kinh tế xây dựng, Tổ viên;

22. Nguyễn Văn Dương, Chánh văn phòng Cục Kinh tế xây dựng, Tổ viên;

23. Lê Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm tư vấn kinh tế xây dựng, Tổ viên.

Theo Quyết định thành lập, Tổ biên tập có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Dự thảo Thông tư; tổ chức lấy ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức có liên quan và hoàn thiện dự thảo Thông tư.

2. Thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp và đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến soạn thảo Thông tư do Tổ trưởng Tổ biên tập phân công.

4. Thành viên Tổ biên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Giao Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh chỉ đạo hoạt động của Tổ biên tập. Tổ biên tập tự giải thể sau khi Thông tư này được ban hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 721/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)