Báo cáo số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại các huyện ven biển thuộc 28 tỉnh ven biển Việt Nam

Thứ tư, 21/08/2019 16:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 21/8/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 1970/BXD-QLN về việc báo cáo số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại các huyện ven biển thuộc 28 tỉnh ven biển Việt Nam.

Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng về đảm bảo an sinh xã hội trong lĩnh vực nhà ở, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở như Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung, Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 và các chính sách về xây dựng nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

Kết quả thực hiện các chính sách nêu trên đã giúp hàng triệu hộ nghèo cải thiện được nhà ở, đảm bảo có cuộc sống ổn định, an toàn, nhất là các hộ gia đình nghèo thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai khu vực ven biển miền Trung. Đối với khu vực các huyện, xã ven biển thuộc 28 tỉnh ven biển Việt Nam mặc dù có nhiều hộ nghèo đã được hỗ trợ xây dựng hoặc cải tạo nhà ở, tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều hộ nghèo có khó khăn về nhà ở cần tiếp tục có sự hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng xã hội để cải thiện nhà ở. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng dự kiến sẽ nghiên cứu để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực ven biển sau khi các chính sách hỗ trợ hiện hành kết thúc thực hiện vào năm 2020.

Để có cơ sở đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã ven biển của tỉnh rà soát, thống kê số lượng hộ gia đình nghèo có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở và gửi về Bộ Xây dựng với nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn toàn tỉnh.- Số lượng hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 tại các quận, huyện, thị xã ven biển của tỉnh.

- Số lượng hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều có khó khăn về nhà ở theo tiêu chí quy định tại Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 trên địa bàn toàn tỉnh.

- Số lượng hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều có khó khăn về nhà ở theo tiêu chí quy định tại Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 tại các quận, huyện, thị xã khu vực ven biển.

- Tổng hợp kết quả thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 và hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 tại các quận, huyện, thị xã khu vực ven biển (Có biểu mẫu thống kê kèm theo)

2. Giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản làm đầu mối, phối hợp với Sở Xây dựng tổng hợp, thống kê số liệu theo yêu cầu nêu trên.

3. Biểu tổng hợp thống kê danh sách đề nghị gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng, số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà trưng, Hà Nội trước ngày 25/9/2017 để tổng hợp (file điện tử gửi vào địa chỉ email: vuthuy0807@gmail.com).

(Mọi chi tiết liên hệ Bà Vũ Thị Thủy, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, SĐT: 0349 617 233).

Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan quan tâm chỉ đạo thực hiện.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 1970 /BXD-QLN.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_1970-BXD-QLN_21082019.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)