Thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, 21/08/2019 16:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 21/8/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 707/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Phạm Văn Khánh, Cục trưởng - Cục Kinh tế xây dựng, Tổ trưởng

2. Hồ Ngọc Sơn, Phó Cục trưởng - Cục Kinh tế xây dựng, Tổ phó

3. Nguyễn Thành Nam,  Trưởng phòng Định mức & Đơn giá - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

4. Đặng Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Định mức &Đơn giá - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

5. Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên Phòng Định mức & Đơn giá - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

6. Nguyễn Thùy Lê, Chuyên viên Phòng Định mức & Đơn giá - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

7. Phùng Thị Hương Giang, Chuyên viên Phòng Định mức & Đơn giá - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

8. Phạm Đức Minh, Chuyên viên chính Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Thành viên

9. Đoàn Trần Bính, Chuyên viên chính Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Thành viên

10. Ma Thị Luyến, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Thành viên

11. Phạm Thanh Tùng, Chuyên viên, Cục Phát triển đô thị, Thành viên

12. Vũ Ngọc Phương, Phó trưởng phòng Giá xây dựng - Viện Kinh tế xây dựng, Thành viên

13. Đặng Anh Tuấn, Viên chức, Trung tâm tư vấn tư vấn kinh tế xây dựng - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

14. Nguyễn Bích Hạnh, Trung tâm tư vấn tư vấn kinh tế xây dựng - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

15. Nguyễn Thị Lệ Dung, Trung tâm tư vấn tư vấn kinh tế xây dựng - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

16. Hà Phương Anh, Trung tâm tư vấn tư vấn kinh tế xây dựng - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên.

Quyết định nêu rõ, Tổ biên tập có chức năng và nhiệm vụ:

1. Dự thảo Thông tư; tổ chức lấy ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức có liên quan và hoàn thiện dự thảo Thông tư.

2. Thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp và đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến soạn thảo Thông tư do Tổ trưởng tổ biên tập phân công.

4. Thành viên Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 707/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)