Thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 tại một số đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

Thứ hai, 18/11/2019 16:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 18/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 981/QĐ-BXD về việc Thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 tại một số đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Lê Văn Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng đoàn.

2. Bà Đỗ Thị Phong Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó trưởng đoàn.

3. Ông Lương Đức Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thành viên.

4. Ông Bạch Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thành viên.

5. Bà Vũ Thị Hường, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Thành viên.

6. Ông Nguyễn Việt Trung, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Thành viên.

7. Bà Hoàng Thị Thủy, Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thành viên.

8. Bà Phạm Thị Huyên, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Thành viên.

9. Ông Phạm Ngọc Hải, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Thư ký đoàn.

Theo Quyết định thành lập, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ sau:

Triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Xây dựng tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 1620/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Xây dựng.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 05/12/2019.

Giao Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phân công thành viên Đoàn kiểm tra và thông báo lịch kiểm tra cụ thể với các đơn vị; tổng hợp kết quả báo cáo theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 981/QĐ-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)