Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch trong cả nước

Thứ ba, 29/10/2019 16:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 29/10//2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 888/QĐ-BXD về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch trong cả nước, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Đình Toàn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng đoàn;

2. Bà Mai Thị Liên Hương - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng - Phó Trưởng đoàn;

3. Ông Trần Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng phòng Quản lý cấp nước - Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng - Thành viên;

5. Ông Lương Ngọc Khánh - Phó Trưởng phòng Quản lý cấp nước - Cục Hạ tầng kỹ thuặt - Bộ Xây dựng - Thành viên;

6. Bà Nguyễn Thị Hồng Khánh - Phó Trưởng phòng Quản lý cấp nước - Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng - Thành viên;

7. Ông Doãn Ngọc Hải - Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường – Bộ Y tế - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Huy Cường - Phó Trưởng phòng Quản lý Sức khỏe môi trường và Hoá chất, Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế - Thành viên;

9. Bà Trương Mai Hoa - Phó Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Điều tra cơ bản tài nguyên nước - Cục Quản lý Tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

10. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa - Phó Trưởng phòng Quản lý Khai thác, nước mặt - Cục Quản lý Tài nguyên Nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường Thành viên;

11. Bà Nguyễn Bích Nguyệt - Chuyên viên - Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn - Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

12. Bà Hà Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Kiểm nghiệm Chất lượng nước và Môi trường - Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn - Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

13. Bà Đặng Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng phòng Kiểm nghiệm Chất lượng nước và Môi trường - Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn - Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

14. Đại diện Cục, Vụ liên quan trực thuộc Bộ Xây dựng - Thành viên;

15. Đại diện Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng - Thành viên;

16. Các chuyên gia trong lĩnh vực cấp nước (trong trường hợp cần thiết).

Theo Quyết định thành lập, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ sau:

1. Nhiệm vụ chung: Kiểm tra việc thực thi các quy định pháp luật trong lĩnh vực cấp nước, quy trình sản xuất nước và cấp nước an toàn. Các thành viên đại diện các Bộ, ngành gửi báo cáo kết quả kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ về Cục Hạ tầng kỹ thuật để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên:

a) Thành viên Bộ Xây dựng:

Kiểm tra tình hình cấp nước của các nhà máy nước tại đô thị và khu công nghiệp.

b) Thành viên Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Kiểm tra công tác quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước và kiểm soát, bảo vệ nguồn nước, chất lượng nguồn nước.

c) Thành viên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Kiểm tra tình hình cấp nước của các nhà máy nước tại khu vực nông thôn.

d) Thành viên Bộ Y tế:

Kiểm tra soát chất lượng nước của các nhà máy nước và mạng lưới đường ống cấp nước.

3. Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 888/QĐ-BXD. 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)