Báo cáo số liệu quản lý sử dụng nhà ở công vụ

Thứ tư, 23/10/2019 15:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 23/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2500/BXD-QLN về việc báo cáo số liệu quản lý sử dụng nhà ở công vụ.

Thực hiện quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy dịnh về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 751/QĐ-BXD ngày 06/9/2019 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tất là Bộ, ngành và địa phương) khẩn trương báo cáo thực trạng tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ theo các nội dung sau:

1. Số liệu về thực trạng nhà ở công vụ mà các Bộ, ngành và địa phương đang trực tiếp quản lý theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 (theo Biểu mẫu đính kèm).

2. Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị về quản lý, bố trí sử dụng quỹ nhà ở công vụ.

Báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương về các nội dung nêu trên đề nghị gửi về Bộ Xây dựng, số 37 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 15/11/2019.

(Chi tiết xin liên hệ: Ông Trịnh Hồng Quân - Trưởng ban Quản lý nhà ở công vụ, sđt: 0903271176).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2500/BXD-QLN.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_2500-BXD-QLN_23102019.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)