Quảng Ninh: Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Vân Đồn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040

Thứ hai, 04/03/2024 14:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/2/2024, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 588/QĐ-UBND “Về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Vân Đồn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040”.

Theo Chương trình phát triển đô thị Vân Đồn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 đề ra mục tiêu xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển Vân Đồn trở thành Khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển - đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp; là đô thị đồng bộ về hạ tầng, xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với bảo tồn địa hình, cảnh quan, bản sắc riêng, khai thác tốt, hiệu quả những lợi thế riêng biệt về vị trí địa lý, môi trường tự nhiên.

Phấn đấu đến năm 2030, thành lập thành phố Vân Đồn và đạt các tiêu chí đô thị loại II

Phấn đấu đến 2025 đạt các tiêu chí đô thị loại III; đến năm 2030, thành lập thành phố Vân Đồn và phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại II.

Nâng cao chất lượng sống đô thị, thông qua việc huy động nguồn lực hợp lý để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội đô thị, kiến trúc cảnh quan phù hợp, đồng bộ, từng bước hiện đại và bền vững.

Cụ thể hóa, thực hiện các tiêu chuẩn, chỉ tiêu phát triển đô thị đến năm 2030 phù hợp quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Đồn và các quy hoạch, dự án ngành liên quan để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Lập danh mục thứ tự các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch, lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn phát triển đảm bảo phù hợp với các chương trình, mục tiêu phát triển đã đề ra theo hướng bền vững, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển.

Các khu vực phát triển đô thị đã được cụ thể hóa trong Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 được phê duyệt theo Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 17/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Khu kinh tế Vân Đồn được chia không gian phát triển thành 2 vùng:

Đối với đảo Cái Bầu: Phát triển tập trung các khu chức năng chính của đô thị và khu kinh tế. Đảo Cái Bầu được phân chia thành các vùng phía Đông, (khu vực Cái Rồng), vùng phía Tây (khu vực sân bay Vân Đồn) và vùng phía Bắc (cảng Mũi Chùa - Vạn Hoa).

Phát triển dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ở quần đảo Vân Hải

Đối với quần đảo Vân Hải: Phát triển dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, gắn với bảo tồn cảnh quan sinh thái, đa dạng sinh học tại khu vực. Giới hạn phát triển dân cư tại một số đảo hiện có (Cảnh Cước, Trà Bản, Ngọc Vừng, Cống Đông - Cống Tây).

Về lộ trình phát triển khu vực phát triển đô thị, giai đoạn đến năm 2025: Phát triển hoàn chỉnh, xây dựng và cải tạo chỉnh trang khu đô thị hiện hữu, xây dựng các dự án du lịch, khu đô thị mới, khu dân cư, tái định cư. Tập trung đầu tư kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị khu vực thị trấn Cái Rồng và các xã Đông Xá, Hạ Long phấn đấu hoàn thành tiêu chuẩn thành lập phường.

Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư các dự án hạ tầng khung (hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội) tạo động lực phát triển đô thị. Từng bước nâng cao chất lượng đô thị nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn đô thị loại III đến năm 2025.

Giai đoạn đến năm 2026 - 2030: Hoàn thiện chất lượng hạ tầng đô thị, tiếp tục mở rộng khu vực nội thị giai đoạn trước, hướng đến thành lập các phường Đoàn Kết, Quan Lạn, Minh Châu; trong đó phường Đoàn Kết được ưu tiên đầu tư kết nối hạ tầng từ vùng lõi đô thị hiện hữu; phát triển trọng điểm du lịch biển đảo Quan Lạn và Minh Châu. Xây dựng khu trung tâm hành chính mới đóng vai trò là Trung tâm chính trị - thương mại - dịch vụ của đô thị. Tăng cường mạng lưới giao thông chính kết nối khu trung tâm đô thị với cải tạo chỉnh trang đô thị và tiếp tục nâng cấp các tiêu chuẩn đô thị còn yếu của thành phố Vân Đồn. Đầu tư xây dựng thành phố Vân Đồn loại II, đạt tiêu chuẩn chất lượng hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị loại I đến năm 2030.

Tăng cường mạng lưới giao thông chính kết nối khu trung tâm đô thị với cải tạo chỉnh trang đô thị

Định hướng giai đoạn 2031 - 2040: Đầu tư nâng cấp chất lượng hạ tầng, mở rộng xây dựng các khu đô thị mới, khu thương mại, dịch vụ, kết nối hệ thống hạ tầng xã Đoàn Kết qua các xã Đài Xuyên, Vạn Yên. Hoàn thiện chất lượng hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật các xã đảo.

UBND tỉnh giao UBND huyện Vân Đồn chủ trì triển khai công bố Chương trình phát triển đô huyện Vân Đồn đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 lưu trữ hồ sơ theo quy định; tổ chức lập kế hoạch, triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án phát triển đô thị có trong danh mục định hướng phát triển trên địa bàn huyện; tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

Tổ chức triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu để quản lý và thu hút đầu tư theo quy hoạch chung đã được duyệt.

Theo dõi, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đảm bảo đúng theo quy hoạch, kế hoạch, tiến độ theo các nội dung dự án đã được phê duyệt; tổng hợp, đề xuất và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư.

Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị hiện hữu và các khu vực dự kiến phát triển đô thị trên địa bàn; thông tin tuyên truyền, vận động để tạo sự ủng hộ của cộng đồng dân cư thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án.  

Nguồn: Quangninh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)