Sách mới: Hệ thống kỹ thuật trong công trình (MEP). Tập 1

Thứ hai, 19/02/2024 15:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật. Năm 2022. Số trang: 331

Tác giả: Trần Minh Anh (Chủ biên), Nguyễn Lê Duy Luân, Trần Tuấn Kiệt, Nguyễn Thị Minh Trang.      

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002509 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Hệ thống kỹ thuật là một phần không thể thiếu trong mọi hoạt động của các công trình xây dựng, nó phản ánh mức độ tiện nghi của mỗi công trình. Cuốn sách “Hệ thống kỹ thuật trong công trình (MEP)” giới thiệu một cách hệ thống các kiến thức chuyên môn về hệ thống cấp nước trong công trình; hệ thống thoát nước mưa trên mái; hệ thống cấp thoát nước chữa cháy; hệ thống cấp nước nóng; hệ thống cấp thoát nước bể bơi; quy trình thiết kế và thi công hệ thống cấp thoát nước trong công trình; nghiệm thu, xây dựng và quản lý vận hành hệ thống cấp thoát nước trong công trình; hệ thống cấp điện trong công trình; hệ thống chiếu sáng trong công trình và hệ thống chống sét trong công trình... Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho các cán bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ kỹ thuật tại các công ty thiết kế và xây dựng công trình.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần, 11 chương:

- Phần I: Cấp thoát nước.

+ Chương 1: Hệ thống cấp nước trong công trình.

+ Chương 2: Mạng lưới cấp nước trong công trình.

+ Chương 3: Các công trình của hệ thống cấp nước.

+ Chương 4: Các hệ thống cấp nước đặc biệt.

+ Chương 5: Hệ thống thoát nước trong công trình.

+ Chương 6: Hệ thống thoát nước đặc biệt trong công trình.

+ Chương 7: Các công trình trong hệ thống cấp thoát nước công trình.

+ Chương 8: Thiết kế, thi công và nghiệm thu hệ thống cấp thoát nước trong công trình.

- Phần II: Chiếu sáng điện.

+ Chương 9: Hệ thống chiếu sách điện trong công trình.

+ Chương 10: Hệ thống cung cấp điện công trình.

+ Chương 11: Hệ thống chống sét trong công trình.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)