Sách mới: Giám sát thi công, vận hành duy tu, bảo dưỡng công trình thuộc Chương trình nông thôn mới

Thứ tư, 06/09/2023 16:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2022. Số trang: 400

Tác giả: Tạ Văn Phấn (Chủ biên)                   

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002477 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới là chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng do Chính phủ Việt Nam xây dựng và triển khai trên phạm vi nông thôn toàn quốc. Sau nhiều giai đoạn triển khai, trên địa bàn cả nước hàng chục nghìn công trình cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn, bản vùng nông thôn, miền núi; các công trình thiết yếu như đập thủy lợi, kênh mương, đường giao thông, công trình cấp nước tập trung… đã được đầu tư, đưa vào sử dụng, phục vụ đời sống sinh hoạt, phát triển triển sản xuất của người dân. Tuy nhiên, chất lượng nhiều công trình thuộc Chương trình nông thôn mới sau một thời gian đưa vào vận hành, khai thác, sử dụng đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng.

Cuốn sách “Giám sát thi công, vận hành duy tu, bảo dưỡng công trình thuộc Chương trình nông thôn mới” được biên soạn nhằm mục đích bổ sung những kiến thức cần thiết về giám sát thi công, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình thuộc Chương trình nông thôn mới. Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho bạn đọc ngành kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật giao thông, thủy lợi; là tài liệu quý báu cho chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân cấp xã, các Ban giám sát cộng đồng, cho người dân ở các xã, thôn, bản và vùng đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa và biên giới.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

- Phần I: Phương pháp giám sát chất lượng thi công công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình nông thôn mới.

- Phần II. Vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình nông thôn mới.

Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)