Sách mới: Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu – Lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

Thứ tư, 16/03/2022 18:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

 Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2021. Số trang: 527

Tác giả: Bích Phương (Hệ thống)

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002351 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Luật Đấu thầu 2013 đi vào thực thi đã tạo ra khung pháp lý khá đầy đủ về công tác đấu thầu. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, các văn bản pháp quy trong lĩnh vực đấu thầu vẫn đang được Chính phủ, các Bộ ngành điều chỉnh, hoàn thiện nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế, qua đó tăng cường được tính minh bạch, hiệu quả, cạnh tranh, công bằng của hoạt động đấu thầu nước ta. Ngày 27/11/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, ngày 18/9/2020 ban hành Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Cuốn sách “Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu – Lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng” đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành cùng các nhà thầu, chủ đầu tư và bạn đọc trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực đấu thầu.

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:

- Phần thứ nhất: Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

- Phần thứ hai: Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP.

- Phần thứ ba: Danh mục thuốc đấu thầu và nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

- Phần thứ tư: Các quy định về đấu thầu trong xây dựng.

Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)